Η Εταιρεία

νομικών συμβουλών και υπηρεσιών, Δίκαιο της Τέχνης, Εργατικό Δίκαιο, Τραπεζικό δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο, Φαρμακευτικά προϊόντα στο Ίντερνετ, Χρηματιστηριακές Συναλλαγές, Τηλεπικοινωνίες και Δίκαιο των Πολυμέσων, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ανταγωνισμός, Πνευματική Ιδιοκτησία, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Ενέργεια, Φυσικές Πηγές και Περιβάλλον, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο του Ίντερνετ, Ηλεκτρονικό Εμπόριο(e-commerce), Ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, Δικηγορική Εταιρεία, Διαδικτυακό στοίχημα και διαδικτυακή ψυχαγωγία, Αθλητικό δίκαιο, Ανθρώπινα δικαιώματα, Δημόσιο και Διοικητικό Δίκαιο, Hotel & Leisure, Real Estate,