Η Δικηγορία και Eμείς

Το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και η ένταση του ανταγωνισμού, ασφαλώς και διαμορφώνουν τελείως διαφορετικές συνθήκες. Το φαινόμενο αυτό είναι η σοβαρότερη πρόκληση για τη δικηγορία του σήμερα. Στη Δικηγορική Εταιρεία «Φέλιος & Συνεργάτες» η καθημερινή μας πρακτική εκφράζεται σε ένα Τρίπτυχο Βασικών Αρχών, που θεμελιώνουν τις ιδιαιτερότητες του δικηγορικού επαγγέλματος.

1. Οι Δικηγόροι είναι λειτουργοί της Δικαιοσύνης και προστατεύουν ουσιαστικά δικαιώματα και ελευθερίες των πολιτών.

2. Η δραστηριότητα των Δικηγόρων είναι άρρηκτα συνυφασμένη με έναν Κώδικα Δεοντολογίας. Ο κώδικας αυτός ορίζει και επιβάλλει βασικά καθήκοντα όπως Ανεξαρτησία, Ακεραιότητα και Εμπιστευτικότητα πέρα και πάνω από τα καθήκοντα που η κοινωνία επιβάλλει στους άλλους πολίτες και

3. Την διαρκή υποχρέωση του Δικηγόρου -όπως και κάθε επαγγελματία- να είναι πάντοτε ικανός για προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών.