Ιστορικό

Η Δικηγορική Εταιρεία «Φέλιος & Συνεργάτες» τα τελευταία 40 χρόνια εξειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων νομικών συμβουλών και υπηρεσιών σε σχέση με την οικονομική δραστηριότητα.

Είναι στελεχωμένη από καταξιωμένους δικηγόρους υψηλού επαγγελματικού επιπέδου που υποστηρίζονται συνεχώς από πολυμελή εξειδικευμένη γραμματειακή υποστήριξη, σε ιδιόκτητο κτίριο επί της Νεοφύτου Βάμβα 10, στο Κολωνάκι.

Ιδρύθηκε το 1975 από τον Σωτήρη Α. Φέλιο και στη σημερινή της μορφή λειτουργεί από τις αρχές του 2003, ανταποκρινόμενη στις προδιαγραφές για τη λειτουργία δικηγορικών εταιρειών σε πρότυπο εκ των απαιτητικότερων ευρωπαϊκών.

Συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Όμιλο «LIBRALEX Ε.Ε.Ι.G.»(LIBRALEX European Economic Interest Group), του οποίου άλλωστε είναι από τα ιδρυτικά του μέλη. Η «LIBRALEX Ε.Ε.Ι.G.», με έδρα το Παρίσι, δημιουργήθηκε και αναπτύσσεται με στόχο την αποτελεσματική κάλυψη και εκπροσώπηση των εντολέων – πελατών με διασυνοριακές δραστηριότητες σε υποθέσεις εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.