• Hotel & Leisure

  Η Εμπορική Διαχείριση και το Real Estate κύριας κατοικίας είναι ένας από τους τομείς εξειδίκευσης της Εταιρείας μας. Προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες καθ’ όλη τη διαδικασία αγοράς οι όποιες περιλαμβάνουν: – Plot spotting – Επιμέλεια έργου (νομική και τεχνική) – Νομική – φορολογική – λογιστική διαχείριση – Αδειοδοτήσεις – Χρηματοδότηση και κίνητρα – Συνεργασία και ventures …

  Διαβάστε Περισσότερα...
 • Αθλητικό δίκαιο

  Η Εταιρεία υποστηρίζει νομικά όλες τις υποθέσεις που σχετίζονται με το Αθλητικό Δίκαιο και πιο συγκεκριμένα με το σύνολο του διεθνούς κανονιστικού πλαισίου σε όλες τις εκφάνσεις της αθλητικής δραστηριότητας, ενδεικτικώς αναφέροντας, την εκπροσώπηση πελατών ενώπιον των ελληνικών και των διεθνών αρμοδίων οργάνων, θέματα κανονισμών των Διοικητικών θεσμικών οργάνων, ζητήματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς …

  Διαβάστε Περισσότερα...
 • Ανθρώπινα δικαιώματα

  Η Εταιρεία υποστηρίζει υποθέσεις στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου τόσο κατά την προδικασία τους όσο και κατά την κύρια διαδικασία.

  Διαβάστε Περισσότερα...
 • Δημόσιο και Διοικητικό Δίκαιο

  Οι αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες αφορούν σε ζητήματα που άπτονται δημοσιονομικών διατάξεων, σε παροχή συμβουλών σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, σε νομική υποστήριξη φορέων ανάθεσης ή / και ενδιαφερομένων – συμμετεχόντων στo πλαίσιo διαδικασιών για την προκήρυξη δημόσιων διεθνών διαγωνισμών και τη σύναψη των αντιστοίχων συμβάσεων κατ’ εφαρμογή των κανόνων περί σύναψης δημοσίων …

  Διαβάστε Περισσότερα...
 • Διαδικτυακό στοίχημα και διαδικτυακή ψυχαγωγία

  Η Εταιρεία παρέχει νομική κάλυψη σε ζητήματα παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω διαδικτύου, σε ζητήματα αναφορικά προς τους τεχνικούς κανόνες για την εγκατάσταση φορέων παροχής υπηρεσιών και την χρήση τέτοιων υπηρεσιών στην Ελλάδα. Επιπλέον, η Εταιρεία παρέχει νομική κάλυψη σε ζητήματα σχετικά με την διαχείριση ψυχαγωγικών παιχνιδιών μέσω του διαδικτύου, ιδίως όσον αφορά …

  Διαβάστε Περισσότερα...
 • Δίκαιο της Τέχνης

  Η Εταιρεία υποστηρίζει νομικά ζητήματα του Δικαίου της Τέχνης συμπεριλαμβανομένων θεμάτων, που προκύπτουν από τις σχέσεις καλλιτέχνη – εμπόρου έργων τέχνης, θεμάτων επί απευθείας πωλήσεων έργων τέχνης, συναφών ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, φορολογικών ζητημάτων συλλεκτών και αντίστοιχων ζητημάτων του διεθνούς εμπορίου έργων τέχνης.

  Διαβάστε Περισσότερα...
 • Δίκαιο του Ίντερνετ, Ηλεκτρονικό Εμπόριο(e-commerce), Ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών

  Η Εταιρεία μας προσφέρει συμβουλευτικές νομικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις ανάπτυξης προϊόντων λογισμικού, δημιουργίας, ανάπτυξης και λειτουργίας ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, ηλεκτρονικού εμπορίου και παροχής υπηρεσιών μέσω διαδικτύου επί ποικίλων ζητημάτων (πιστοποίηση ηλεκτρονικής υπογραφής, ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών, αναγνώριση γνησιότητας δεδομένων στο διαδίκτυο κλπ.). Για τις άνω υπηρεσίες έχει αναπτυχθεί και η συναφής υπηρεσία μας για …

  Διαβάστε Περισσότερα...
 • Εμπορικό Δίκαιο

  Στον τομέα του Εμπορικού Δικαίου, η εμπειρία των δικηγόρων της Εταιρείας έγκειται στην παροχή νομικής υποστήριξης επί θεμάτων ίδρυσης και λειτουργίας εταιρειών και υποκαταστημάτων αυτών, κοινοπραξιών και εν γένει επιχειρήσεων, εταιρικών συναλλαγών, μετατροπής, συγχώνευσης, εξαγοράς επιχειρήσεων, ιδιωτικοποιήσεων (παροχή νομικών συμβουλών σε πλειοδότες και τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους τους), επενδύσεων, βιομηχανικής ιδιοκτησίας και συναφών συμβάσεων (κατοχύρωση σημάτων …

  Διαβάστε Περισσότερα...
 • Ενέργεια, Φυσικές Πηγές και Περιβάλλον

  Πρακτική Ενέργειας & Περιβάλλοντος  Η Δικηγορική Εταιρεία ΦΕΛΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε όλα τα θέματα «αιχμής» για την ενέργεια και το περιβάλλον. Η Εταιρεία μελετά και έχει εμπειρία στους ακόλουθους τομείς: -Άδειες και χωροταξικός σχεδιασμός για χερσαία αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα -Υπεράκτια αιολική ενέργεια – θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, μοντέλα κατασκευής και λειτουργίας, …

  Διαβάστε Περισσότερα...
 • Εργατικό Δίκαιο

  Η Εταιρεία, με τη σημαντική εμπειρία που συγκεντρώνει, υποστηρίζει νομικά, σε όλες τις όψεις των εργασιακών σχέσεων, και εκπροσωπεί πελάτες ενώπιον αρμοδίων Δικαστηρίων και Δημοσίων Αρχών, ενώ, δικηγόροι της Εταιρείας έχουν εκπροσωπήσει κατά καιρούς πελάτες στα στάδια διαπραγμάτευσης με ενώσεις και σωματεία εργαζομένων.

  Διαβάστε Περισσότερα...
 • Ευρωπαϊκή Ένωση και Ανταγωνισμός

  Στον τομέα δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχεται νομική υποστήριξη στο πλαίσιο της φορολογίας επιχειρήσεων από την Ε.Ε., σε περιπτώσεις όπως: Διαφορές από τη διπλή φορολόγηση μητρικών και θυγατρικών. Διαφορές από την παρακράτηση στην πηγή φόρου επί των μερισμάτων. Διαφορές από τη διαδικασία καταβολής ΦΠΑ (μεταξύ άλλων και σε παροχές επιχειρήσεων στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, ραδιοτηλεόρασης …

  Διαβάστε Περισσότερα...
 • Νέες Τεχνολογίες και Web 3

  WEB 3 & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Η Δικηγορική Εταιρεία ΦΕΛΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ δίνει μεγάλη έμφαση στον αναδυόμενο τομέα του Web 3. Πιστεύουμε ότι ο, κατά τον Aldous Huxley, “Γενναίος Νέος Κόσμος” επιδρά έντονα στη ζωή μας, ακόμα και αν δεν αντιλαμβανόμαστε ότι ζούμε ήδη σε αυτόν. Γι’ αυτόν τον λόγο η Εταιρεία μας επιθυμεί να παρακολουθεί …

  Διαβάστε Περισσότερα...
 • Πνευματική Ιδιοκτησία, Βιομηχανική Ιδιοκτησία

  Η Εταιρεία παρέχει νομική υποστήριξη σε εκδοτικούς οίκους, ιδρύματα, πνευματικούς δημιουργούς, επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενες στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της τεχνολογίας της πληροφορικής και του διαδικτύου και σε λοιπούς εν γένει επιχειρησιακούς τομείς, επί θεμάτων προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, συμβάσεων εκμετάλλευσης πνευματικών έργων, κατοχύρωσης και προστασίας εμπορικών σημάτων, συμβάσεων αδειών παραχώρησης δικαιωμάτων και προστασίας αυτών, …

  Διαβάστε Περισσότερα...
 • Τηλεπικοινωνίες και Δίκαιο των Πολυμέσων

  Η Εταιρεία παρέχει νομικές συμβουλές επί θεμάτων που άπτονται όλων των όψεων του Δικαίου των Τηλεπικοινωνιών είτε σχετίζονται με αστικά, είτε με εμπορικά και κανονιστικά – ρυθμιστικά ζητήματα, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς, καθώς επίσης και σε σειρά νέων εταιρειών, που επενδύουν δυναμικά στις νέες τεχνολογίες. Πολυεθνικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών, που ασκούν δραστηριότητα …

  Διαβάστε Περισσότερα...
 • Τομέας Ακινήτων (Real Estate)

  Ο Τομέας των Ακινήτων (Real Estate) αποτελεί τρέχουσα και καθημερινή πρακτική της Εταιρείας. Ειδικά στον Τομέα αυτόν η Εταιρεία συνεργάζεται σε μόνιμη βάση με ομάδα εξειδικευμένων τεχνικών εμπειρογνωμόνων: Πολεοδόμοι, Τοπογράφος, Περιβαλλοντολόγος-Δασολόγος, κ.α ειδικότητες μηχανικών.   Οι παρεχόμενες νομικές υπηρεσίες καλύπτουν τους εξής επί μέρους τομείς:   1.  Στον Νομικό Έλεγχο, σε συνδυασμό και με Τεχνικό …

  Διαβάστε Περισσότερα...
 • Τραπεζικό δίκαιο, Χρηματιστηριακές Συναλλαγές

  Όλες οι όψεις του Τραπεζικού Δικαίου (διατραπεζικά – επιχειρηματικά δάνεια, ρύθμιση οφειλών) συνιστούν ιδιαίτερα σοβαρό πεδίο δραστηριότητας για την Εταιρεία. Περαιτέρω, σημαντικές τραπεζικές επιχειρήσεις έχουν συνεργαστεί με το γραφείο μας στον τομέα της παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση συμβάσεων Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, καθώς επίσης στο πλαίσιο της ανάθεσης προς εμάς της διενέργειας νομικών ελέγχων – ως …

  Διαβάστε Περισσότερα...
 • Φαρμακευτικά προϊόντα στο Ίντερνετ

  Η Εταιρεία δίνει νομικές συμβουλές για όλη την παράγωγη κοινοτική νομοθεσία αναφορικά με την διακίνηση φαρμάκων στην Ε.Ε.

  Διαβάστε Περισσότερα...
 • Φορολογικό Δίκαιο

  Η παροχή συμβουλών στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων συνδυάζεται με το φορολογικό σχεδιασμό. Η Εταιρεία συνεργάζεται με εξειδικευμένους οικονομολόγους, οι οποίοι συμβάλλουν στη σφαιρικότερη αντιμετώπιση όλων των φορολογικών υποθέσεων των πελατών, φυσικών και νομικών προσώπων, αφού όλες οι συναλλαγές και δραστηριότητες αξιολογούνται σε συνδυασμό με πιθανές πρόσθετες νομικές επιπλοκές, έτσι ώστε να προσφέρονται στους πελάτες ολοκληρωμένες …

  Διαβάστε Περισσότερα...