Ανθρώπινα δικαιώματα

Η Εταιρεία υποστηρίζει υποθέσεις στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου τόσο κατά την προδικασία τους όσο και κατά την κύρια διαδικασία.