Αθλητικό δίκαιο

Η Εταιρεία υποστηρίζει νομικά όλες τις υποθέσεις που σχετίζονται με το Αθλητικό Δίκαιο και πιο συγκεκριμένα με το σύνολο του διεθνούς κανονιστικού πλαισίου σε όλες τις εκφάνσεις της αθλητικής δραστηριότητας, ενδεικτικώς αναφέροντας, την εκπροσώπηση πελατών ενώπιον των ελληνικών και των διεθνών αρμοδίων οργάνων, θέματα κανονισμών των Διοικητικών θεσμικών οργάνων, ζητήματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς ποδοσφαιρικών ή άλλων ομάδων, τη μεταγραφή παικτών, τις συμβάσεις εργασίας στο πεδίο του αθλητισμού, τη χρηματοδότηση και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, τις εμπορικές συμβάσεις αναφορικά με την εκμετάλλευση τηλεοπτικών δικαιωμάτων από την κάλυψη αθλητικών δραστηριοτήτων.

Ιδιαίτερης μνείας πρέπει να τύχει η συνεργασία του γραφείου με κορυφαίες διεθνείς δικηγορικές εταιρείες εν όψει της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 2004