Διαδικτυακό στοίχημα και διαδικτυακή ψυχαγωγία

Η Εταιρεία παρέχει νομική κάλυψη σε ζητήματα παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω διαδικτύου, σε ζητήματα αναφορικά προς τους τεχνικούς κανόνες για την εγκατάσταση φορέων παροχής υπηρεσιών και την χρήση τέτοιων υπηρεσιών στην Ελλάδα. Επιπλέον, η Εταιρεία παρέχει νομική κάλυψη σε ζητήματα σχετικά με την διαχείριση ψυχαγωγικών παιχνιδιών μέσω του διαδικτύου, ιδίως όσον αφορά στην αδειοδότηση τους.