Δίκαιο του Ίντερνετ, Ηλεκτρονικό Εμπόριο(e-commerce), Ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών

Η Εταιρεία μας προσφέρει συμβουλευτικές νομικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις ανάπτυξης προϊόντων λογισμικού, δημιουργίας, ανάπτυξης και λειτουργίας ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, ηλεκτρονικού εμπορίου και παροχής υπηρεσιών μέσω διαδικτύου επί ποικίλων ζητημάτων (πιστοποίηση ηλεκτρονικής υπογραφής, ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών, αναγνώριση γνησιότητας δεδομένων στο διαδίκτυο κλπ.). Για τις άνω υπηρεσίες έχει αναπτυχθεί και η συναφής υπηρεσία μας για την ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων και μέσα πληρωμών.