Δίκαιο της Τέχνης

Η Εταιρεία υποστηρίζει νομικά ζητήματα του Δικαίου της Τέχνης συμπεριλαμβανομένων θεμάτων, που προκύπτουν από τις σχέσεις καλλιτέχνη – εμπόρου έργων τέχνης, θεμάτων επί απευθείας πωλήσεων έργων τέχνης, συναφών ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, φορολογικών ζητημάτων συλλεκτών και αντίστοιχων ζητημάτων του διεθνούς εμπορίου έργων τέχνης.