Ενέργεια, Φυσικές Πηγές και Περιβάλλον

Η Εταιρεία παρέχει συμβουλές σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της παραγωγής ή συμπαραγωγής ενέργειας, καθώς επίσης νομική κάλυψη για την αντιμετώπιση ζητημάτων του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου. Η παραγωγή μορφών ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον, καθώς και η δυνατότητα χρηματοδότησης τους από Εθνικά ή και Ευρωπαϊκά προγράμματα αποτελούν τομέα ιδιαίτερης ενασχόλησης του γραφείου.