Εργατικό Δίκαιο

Η Εταιρεία, με τη σημαντική εμπειρία που συγκεντρώνει, υποστηρίζει νομικά, σε όλες τις όψεις των εργασιακών σχέσεων, και εκπροσωπεί πελάτες ενώπιον αρμοδίων Δικαστηρίων και Δημοσίων Αρχών, ενώ, δικηγόροι της Εταιρείας έχουν εκπροσωπήσει κατά καιρούς πελάτες στα στάδια διαπραγμάτευσης με ενώσεις και σωματεία εργαζομένων.