Φαρμακευτικά προϊόντα στο Ίντερνετ

Η Εταιρεία δίνει νομικές συμβουλές για όλη την παράγωγη κοινοτική νομοθεσία αναφορικά με την διακίνηση φαρμάκων στην Ε.Ε.