Νέες Τεχνολογίες και Web 3

WEB 3 & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η Δικηγορική Εταιρεία ΦΕΛΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ δίνει μεγάλη έμφαση στον αναδυόμενο τομέα του Web 3.

Πιστεύουμε ότι ο, κατά τον Aldous Huxley, “Γενναίος Νέος Κόσμος” επιδρά έντονα στη ζωή μας, ακόμα και αν δεν αντιλαμβανόμαστε ότι ζούμε ήδη σε αυτόν. Γι’ αυτόν τον λόγο η Εταιρεία μας επιθυμεί να παρακολουθεί στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει νομικές συμβουλές υψηλής ποιότητας στους εντολείς μας.

Το ρυθμιστικό πλαίσιο στο λεγόμενο «Web 3» είναι ακόμα υπό διαμόρφωση σε παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος μας είναι να εξελίξουμε τις νομικές γνώσεις της Εταιρείας μας με την ίδια ταχύτητα που καλπάζουν οι ρυθμιστικές και νομικές αλλαγές παγκοσμίως, με ιδιαίτερη έμφαση στις αποφάσεις της ΕΕ.

NFTs και Metaverse

Η Δικηγορική Εταιρεία ΦΕΛΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ διαθέτει μακρά και ενδεχομένως μοναδική εμπειρία στο Δίκαιο της Τέχνης.

Ως εκ τούτου είμαστε σε θέση να παρέχουμε εξειδικευμένες συμβουλές στον τομέα των Non Fungible Tokens (NFTs), η νομική φύση των οποίων συνδέεται εγγενώς με το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το θετό δίκαιο, όπως ισχύει και το αντιλαμβανόμαστε σήμερα, αντιμετωπίζει την πρόκληση να «κατανοήσει» τον ψηφιακό κόσμο και να δημιουργήσει τις κατάλληλες αναλογίες.

Ωστόσο, ο τομέας των NFTs και του Metaverse θέτει μια εντελώς νέα παράμετρο για τη νομική επιστήμη, καθώς η πρόκληση είναι πλέον η κατανόηση της «διασταύρωσης» του φυσικού και του ψηφιακού κόσμου και τα νομικά φαινόμενα γεννώνται, τα οποία είναι απολύτως καινοφανή στο Δίκαιο -και πιθανότατα στην Ιστορία.

Distributed Ledger Technology (DLT) και blockchain

Η τεχνολογία «κατανεμημένων αρχείων» (Distributed Ledger Technology) και η κυριότερη υποκατηγορία, η τεχνολογία του «blockchain», είναι μια άλλη σημαντική τεχνολογική εφαρμογή που χρειάζεται νομική κατανόηση.

Η ως άνω τεχνολογία έχει προσφέρει τα τελευταία χρόνια πολλά υποσχόμενα χαρακτηριστικά, π.χ. μεταφορά δεδομένων που είναι γρήγορη, ασφαλής, αμετάβλητη, χρονοσημασμένη, αποκεντρωμένη και διαθέσιμη σε οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μεγάλες εταιρείες έχουν υιοθετήσει ή πειραματιστεί με την τεχνολογία blockchain και οι Ρυθμιστικές Αρχές ανά τον κόσμο ήδη αξιολογούν το δυναμικό που υπόσχονται και πως θα μπορούσε να εισαχθεί στα παρόντα ρυθμιστικά πλαίσια.

Ωστόσο, κάθε νέα τεχνολογία παρουσιάζει στα πρώτα βήματα μικρότερα ή μεγαλύτερα  «ελαττώματα», τα οποία στην έννομη τάξη μεταφράζονται σε νομική αβεβαιότητα και που μπορεί πιθανότατα να οδηγήσει σε νομικές διαφορές.

Στη Δικηγορική Εταιρεία ΦΕΛΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ εξετάζουμε την τεχνολογία blockchain τόσο από εμπορική όσο και από την άποψη του ρυθμιστικού της πλαισίου και παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές συμβουλές σχετικά με αυτή την πολλά υποσχόμενη τεχνολογία.

Ψηφιακά νομίσματα και ‘Crypto’

Τα ψηφιακά νομίσματα έχουν αναδιαμορφώσει ριζικά τον χρηματοπιστωτικό τομέα την τελευταία δεκαετία.

Τα ψηφιακά νομίσματα, που αναφέρονται επίσης ως «κρυπτονομίσματα» ή απλώς «crypto», έχουν δημιουργήσει ένα πλαίσιο λειτουργίας, που η κατανόησή του είναι σχεδόν απρόσιτη για το ισχύον νομικό σύστημα. Οι κυβερνήσεις εξετάζουν τη δημιουργία και τη χρήση «σταθερών κρυπτονομισμάτων» για να κατανοήσουν και ενδεχομένως να θέσουν περιορισμούς σε αυτές τις τεκτονικές αλλαγές.

Στη Δικηγορική Εταιρεία ΦΕΛΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ παρακολουθούμε στενά όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα, εστιάζοντας στις πλευρές που μπορεί να επηρεάσουν ένα άτομο ή μια επιχείρηση, όπως η δήλωση ταυτότητας του ατόμου που ενεργεί (πολιτική Know Your Customer ή KYC), η φορολογία και κάθε ζήτημα που θα μπορούσε ενδεχομένως να θεωρηθεί «αμφίβολο» στα μάτια του νόμου.

Η Εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει την εξαρχής δημιουργία ενός κρυπτονομίσματος, με όλες τις νομικές οντότητες που χρειάζεται μια τέτοια διαδικασία. Αντίθετα, προσφέρουμε μια υπηρεσία που θεωρούμε πιο σημαντική: να ενεργούμε ως ανεξάρτητα τρίτα μέρη και να εξετάζουμε σχολαστικά την ακρίβεια και νομιμότητα των νομικών συμβουλών που λαμβάνει ο εντολέας μας, από τον φορέα που έχει επιλέξει για ένα τέτοιο έργο.

Κάλυψη σε πολλαπλές δικαιοδοσίες

Μία από τις πιο σημαντικές πτυχές στον τομέα του Web 3 είναι το εφαρμοστέο δίκαιο για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Αυτή η πτυχή παροράται τις περισσότερες φορές, καθώς η φύση των έργων και οι πράξεις λαμβάνουν χώρα στο διαδίκτυο, και οι ασχολούμενοι με αυτόν τον τομέα τείνουν να πιστεύουν ότι είναι απρόσιτος στην έννομη τάξη.

Κάθε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία διατρέχει τον κίνδυνο να θεωρηθεί ότι υπόκειται στο εφαρμοστέο δίκαιο ενός κράτους για διάφορους λόγους, π.χ. ιθαγένεια/υπηκοότητα, οικονομικές συναλλαγές, φορολογικές υποχρεώσεις κ.λπ. Στη Δικηγορική Εταιρεία ΦΕΛΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ έχουμε τη δυνατότητα να καλύπτουμε πολλές δικαιοδοσίες ανά τον κόσμο μέσω του εκτεταμένου δικτύου κορυφαίων ανεξάρτητων δικηγορικών εταιρειών, LIBRALEX.