Τομέας Ακινήτων (Real Estate)

Ο Τομέας των Ακινήτων (Real Estate) αποτελεί τρέχουσα και καθημερινή πρακτική της Εταιρείας. Ειδικά στον Τομέα αυτόν η Εταιρεία συνεργάζεται σε μόνιμη βάση με ομάδα εξειδικευμένων τεχνικών εμπειρογνωμόνων: Πολεοδόμοι, Τοπογράφος, Περιβαλλοντολόγος-Δασολόγος, κ.α ειδικότητες μηχανικών.

 
Οι παρεχόμενες νομικές υπηρεσίες καλύπτουν τους εξής επί μέρους τομείς:

 
1.  Στον Νομικό Έλεγχο, σε συνδυασμό και με Τεχνικό Έλεγχο νομιμότητας (Legal & Technical Due Diligence) για την τέλεση των πάσης φύσεως δικαιοπραξιών επί ακινήτων, είτε ιδιωτικών, είτε της λεγόμενης «Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου», αρμοδιότητας : Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοδίου (ΤΑΙΠΕΔ), ή Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ).

 
2.  Στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του ΤΑΙΠΕΔ για λογαριασμό ενδιαφερόμενων Επενδυτών.

 
3.  Στο Πρόγραμμα των λεγόμενων «Στρατηγικών Επενδύσεων», όπως υλοποιείται από το Enterprise Greece (“fast track”) και της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας.

 
4.  Στην εφαρμογή Επενδυτικών Προγραμμάτων στο Τομέα του Τουρισμού και ειδικότερα στην κατασκευή νέων κατηγοριών τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών υποδομών, όπως τα «σύνθετα τουριστικά καταλύματα» ή “Golf Resorts”, “Κέντρα Ευεξίας (Wellness Centers/SPA)”, κλπ.

 
5.  Στην προετοιμασία ενστάσεων επί θεμάτων εφαρμογής χωροταξικών-πολεοδομικών ρυθμίσεων που επηρεάζουν το θεσμικό καθεστώς ιδιωτικών ακινήτων.

 
6.  Στην προετοιμασία ενστάσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας προώθησης του Εθνικού Κτηματολογίου.

  • Ειδικά, σ’αυτόν τον επί μέρους τομέα η Εταιρεία έχει πρόσφατα δραστηριοποιηθεί στην προετοιμασία ενστάσεων υποβαλλόμενων στο Εθνικό Κτηματολόγιο, κατά του χαρακτηρισμού ιδιωτικών ακινήτων ή τμημάτων τους, ως εχόντων «δασικό χαρακτήρα».

 

  • Η πρόσφατη δραστηριοποίηση της Εταιρείας σ’αυτόν τον επί μέρους τομέα αφορά στην εκπόνηση δασικών χαρτών για το παράκτιο μέτωπο Νότιου Σαρωνικού Αττικής.

 

  • Τα Νομικής φύσης θέματα των ως άνω ενστάσεων αφορούν:

 

  • (i) στο νομικό πλαίσιο ορισμού του Δάσους και της Δασικής Έκτασης, σε σχέση και με την εδαφική μορφή του κατά περίπτωση ¨θιγομένου» ιδιωτικού ακινήτου.
    (ii) στη Νομολογία Αρείου Πάγου, τη σχετική με τα κριτήρια χαρακτηρισμού Δασικής Έκτασης.
    (iii) στη Νομολογία ΣτΕ σχετικά με την απώλεια δασικού χαρακτήρα σε παρωχημένο χρόνο.